Medlemskap i Älvan Familjemedlemskap kostar 200 kr, Enskild vuxen 150 kr(höjdes 2024) och enskilt barn 50 kr. Sätt in på plusgiro 75 40 67-7 Byalaget Älvan alternativt Swisha 123 185 83 56, skriv medlemsavgift och namn.

Kontaktinformation:
Cecilia Skoglund tel 0705275290
eller epost:
styrelsen@alvsbacka.se

Kanoter
Nere i Kyrkviken ligger Älvans båda kanoter. Älvanmedlemmar kan låna dem gratis. För icke medlemmar går det att hyra: 50kr/timmen, 150kr/halvdag, 200kr/heldag

Paddlar och flytvästar finns att låna. Hör av er till Cecilia 070 527 52 90

Vedeldad bastu
 
Gratis för Älvanmedlemmar! Övriga 20 kr/badare, ta med egen ved. Swisha 123 185 83 56, skriv bastubad.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Byalaget Älvans synpunkter på LIS-planen

Ulla Forsgren och Martin Edmans synpunkter på LIS-planen

Byalagets sammankomster dokumenteras ofta. Både i bild- och textform. Ibland publiceras ett urval av bilder på webbplatsen. Meddela gärna mig om ni inte önskar delta! Om någon bild eller text på hemsidan önskas borttagen, meddela mig snarast för åtgärd! /Håkan N

När vi målade Fyrbo!!!

Mötesprotokoll och div material

Medlemssidor, med gamla Älvan-blad

Hur hittar man till Älvsbacka?

Gamla inlägg i vår gästbok

Älvan deltog på landsbygsriksdagen i Sunne!

 

Vill du veta mer om Älvsbackas historia?

Byalaget Älvans

mål är att

främja samvaron mellan barn, ungdomar och vuxna
vara inspiratör och pådrivare i frågor som rör bygdens utveckling
öka kunskapen om bygdens natur- och kulturhistoria

 

Huvudinriktningen för Byalaget Älvan har genom åren varit
- barn- och ungdomsverksamhet
- gemensamma aktiviteter som till stor del handlar om natur och kultur
- kaféverksamhet, kurser och konferenser


Det hela började 1993 med att några hästbitna Älvsbackabor tyckte att det var dags att göra något tillsammans i Älvsbacka. I tidningen hade vi läst att Butorpsbor fått pengar från kommunen till en ridbana och varför inte vi….????
I oktober 1993 bildade Hasse, Josefin och Lina Johansson, Birgitta, Linnea och Viola Bengtsson, Minna Levin och Birgitta Öjersson en fritidsförening i Älvsbacka. Sedan kallade de till allmänt möte på Östanås Gård i slutet av november. 32 personer kom! Och det betydde naturligtvis att nya intressen fördes fram: kaninhoppning, dans, moppemeka, teater, svarvning, innebandy, bordtennis, matlagning, tågbana, natur/barn, fårskötsel, kuddrum, spel, sy, tova………….
Nästa steg var ett årsmöte i föreningen..Det hölls den 22 januari 1994 i dåvarande invandrarverkets lokal Fritiden och det blev det riktiga avstampet eftersom då fick föreningen sitt första namn – Älvsbackabygdens fritidsförening Älvan. Första ordförande blev Birgitta (Gittan) Bengtsson.
Det blev en raketstart för föreningen där vi tillsammans ordnade bland annat vinterfest vid Gräsmången dit 74! personer kom, naturskola för barn kom igång, spårdag, hästkörardag, fisketräff, naturpromenad, dans och föreläsningar.
En av anledningarna till att Älvan bildades var att vi själva fick ta över barn- och ungdomsverksamheten som en följd av att den kommunala deltidsförskolan försvann. Vi fick behålla en liten lokal för att bedriva barn-och ungdomsverksamhet. När det blev flera barn i Älvsbacka blev lokalen för liten. I den vevan lades flyktingförläggningen ned och föreningen fick ta över ”Kaffehuset”, som sen blev Älvans hus under många år.
Idag är cirka 220 personer medlemmar i det som sen blev Byalaget Älvan. Det bor cirka 270 personer i Älvsbackaområdet.
Genom åren har byalaget, förutom en omfattande verksamhet för barn och ungdomar, skapat flera vandringsleder i området. Bland annat en natur- och kulturstig som går utefter Östanåsälven och där de gamla hyttorna och smedjorna finns utmärkta. Butorpsleden knyter ihop de två byarna Älvsbacka och Butorp och utefter Pinoleden kan man se hur arbetarna som arbetade på det gamla bruket bodde. Nyligen har byborna varit med i arbetet med att restaurera Östanås-älven inom det så kallade LIP-projektet under ledning av Jan Bengtsson. Bland annat har lekplatser för den naturliga stammen av bäcköringen ställts i ordning. Förutom flera gapskjul med grillmöjligheter och en kolarstuga finns nu också en åttkantig fritidsstuga, med kamin, byggd uppe vid sjön Gräsmangen och som rymmer en skolklass.
Byalagets tidning Älvan-bladet har regelbundet kommit ut, fyra till sex nummer per år, och är nu inne på sin tionde årgång. Den har en mycket viktig roll i bygden och där publiceras artiklar och reportage om det som händer i älvsbackaområdet..
Byalaget fortsätter att stödja och genomföra danser, föreläsningar, utflykter, verksamhet för barn och ungdomar, auktioner m m.
Sedan några år förvaltar byalaget fastigheten Fyrbo vid sjön Gräsmangen. Där driver vi kaféverksamhet på somrarna med kanotuthyrning och konferens- och mötesverksamhet året runt.

Sammanställt av Bo Levin

Gemensam bastu i byn! Jag och Bosse har gått och funderat och diskuterat länge hur skönt det skulle vara med en bastu i byn. Sagt och gjort, Lars-Olof hade en begagnad bastu han kunde tänka sig att sälja för en modest peng, ett nytt vedeldat aggregat införskaffades och hela härligheten transporterades till Älvsbacka. Det höll på att gå över styr när bastun skulle landa men grabbarna lyckades få den på rätt köl.

 

Sista semesterdagarna gick åt att inreda bastun och Bengt kom med svetsen och svetsade ihop rökrör.

Jag kan intyga att det var två mycket nöjda gentlemen som begick premiärbadet!

Bastun har använts flitigt under sensommaren och hösten och är öppen för alla. Bokningslista finns i här Det är gratis för Älvanmedlemmar som har med sig ved. För övriga kostar 20 kr/badare, ta med sig egen ved. Swisha 123 185 83 56, skriv bastubad.

Detta är en tillgång för byns innevånare och våra gäster, så för att vi skall kunna njuta av bastubad i många år framöver, följ de basturegler som finns uppsatta!

/Håkan

Bosse premiäreldar

Bokningslista för bastun!

Om personuppgiftsbehandling och cookies(kakor) kontakta: webansvarig

Copyright © 2024 Älvsbacka