Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla, det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU.

I samband med det upphörde Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället infördes det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas. Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen

Integritetsskyddsmyndighetens(IMY) webbplats

Dataskyddslagen

Kontaktinformation Byalaget Älvan:

Cecilia Skoglund tel 0705275290 eller epost
styrelsen@alvsbacka.se

Vill du bli medlem i Älvan, byalaget i Älvsbacka?

Behandling av personuppgifter

Byalaget Älvan behandlar personuppgifter på denna webbplats, på vår Facebook-sida och vid medlemsadministration. Byalaget är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.

Behandlingen av personuppgifter bygger på samtycke. Dvs. du som registreras i någon form, i text, på bild eller i en film måste samtycka till publiceringen. Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, begära att uppgifterna rättas eller raderas. Byalaget kommer att begära in ditt samtycke när vi samlar in personuppgiften. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ändamålet med bylaget. Syftet med behandlingarna är:

Administrera medlemskap i Byalaget Älvan
Informera om och dokumentera kring våra aktiviteter
Kunna anmäla sig till arrangemang och aktiviteter
Prenumeration på nyhetsbrev
Dokumentation i Älvanbladet

Vänd dig till byalagets ordförande om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan även vända dig till ordföranden med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

Kakor eller cookies

En kaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. byalaget sparar ingen personlig information via kakor. Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Byalaget Älvans webbplats använder Piwik Pro Core för webbanalys. Dvs. se vilka webbsidor som besöks, hur länge man stannar, från vilka länder besökarna kommer m.m. Piwik Pro Core uppfyller dataskyddsförordningens krav vid insamling av information.

Om du inte själv stänger av användningen av kakor i din webbläsare, så ger du samtycke till hanteringen genom att använda webbplatsen.

Välkommen! önskar byalaget


kontakta: webbansvarig

Copyright © 2023 Älvsbacka